Walne Zgromadzenie Koła

Spotykamy się we wtorek 23.04 o godzinie 14:30 pod sala 120. Obecność obowiązkowa.
Na spotkaniu zostaną poruszone kwestie:
- wybór nowego zarządu
- sesja kół naukowych

Do zobaczenia !
Krzysiek