Zarząd

 • Przewodniczący: Krzysztof Dziewirz
 • Sekretarz: Julia Różycka
 • Skarbnik: Dominika Dudzik

Poprzednie kadencje

Zarząd w roku 2018 – 2019

 • Przewodniczący: Mateusz Całek
 • Wiceprzewodniczący: Paulina Kowal
 • Skarbnik: Aneta Janas

Zarząd w roku 2017 – 2018

 • Przewodniczący: Marek Kania
 • Wiceprzewodniczący: Klaudia Dybaś
 • Skarbnik: Mateusz Całek

Zarząd w roku 2016 – 2017

 • Przewodniczący: Marek Kania
 • Sekretarz: Klaudia Dybaś
 • Skarbnik: Mateusz Całek

Zarząd w roku 2015 – 2016

 • Przewodniczący: Klaudia Dybaś
 • Sekretarz: Katarzyna Jakubiszyn
 • Skarbnik: Magdalena Okaz

Zarząd w roku 2014 – 2015

 • Przewodniczący: Michał Starzec
 • Zastępca: Kamil Bodura
 • Sekretarz: Agnieszka Pokrywa
 • Skarbnik: Anna Polończyk

Zarząd w roku 2013 – 2014

 • Przewodniczący: Magdalena Feliks
 • Zastępca: Paweł Gręda
 • Sekretarz: Anna Szczurek
 • Skarbnik: Krzysztof Zelek

Zarząd w roku 2012 – 2013

 • Przewodniczący: Krzysztof Raczyński
 • Zastępca: Tomasz Rosa
 • Sekretarz: Karolina Sobala
 • Skarbnik: Krzysztof Zelek

Zarząd w roku 2011 – 2012

 • Przewodniczący: Krzysztof Raczyński
 • Zastępca: Filip Mleczek
 • Sekretarz: Martyna Stoga
 • Skarbnik: Bartłomiej Kaczmarski