Zarząd

  • Przewodniczący: Krzysztof Dziewirz
  • Sekretarz: Julia Różycka
  • Skarbnik: Dominika Dudzik

Poprzednie kadencje

Zarząd w roku 2018 – 2019

  • Przewodniczący: Mateusz Całek
  • Wiceprzewodniczący: Paulina Kowal
  • Skarbnik: Aneta Janas

Zarząd w roku 2017 – 2018

  • Przewodniczący: Marek Kania
  • Wiceprzewodniczący: Klaudia Dybaś
  • Skarbnik: Mateusz Całek

Zarząd w roku 2016 – 2017

  • Przewodniczący: Marek Kania
  • Sekretarz: Klaudia Dybaś
  • Skarbnik: Mateusz Całek

Zarząd w roku 2015 – 2016

  • Przewodniczący: Klaudia Dybaś
  • Sekretarz: Katarzyna Jakubiszyn
  • Skarbnik: Magdalena Okaz

Zarząd w roku 2014 – 2015

  • Przewodniczący: Michał Starzec
  • Zastępca: Kamil Bodura
  • Sekretarz: Agnieszka Pokrywa
  • Skarbnik: Anna Polończyk

Zarząd w roku 2013 – 2014

  • Przewodniczący: Magdalena Feliks
  • Zastępca: Paweł Gręda
  • Sekretarz: Anna Szczurek
  • Skarbnik: Krzysztof Zelek

Zarząd w roku 2012 – 2013

  • Przewodniczący: Krzysztof Raczyński
  • Zastępca: Tomasz Rosa
  • Sekretarz: Karolina Sobala
  • Skarbnik: Krzysztof Zelek

Zarząd w roku 2011 – 2012

  • Przewodniczący: Krzysztof Raczyński
  • Zastępca: Filip Mleczek
  • Sekretarz: Martyna Stoga
  • Skarbnik: Bartłomiej Kaczmarski