Działalność

Regularne poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności związane jest z nieustanną pracą. Dlatego nasze Koło organizuje spotkania dyskusyjne oraz warsztaty naukowe. Nasi członkowie zdobywają nową wiedzę głównie w sposób praktyczny. Realizujemy własne pomysły, w które z chęcią angażujemy nowe osoby.

Publikacje i opracowania

  • Rzeka Bibiczanka w hydrografii Krakowa, Raczyński K., Feliks M., Rosa T., Wilczyńska J., Kraków 2012, stron 46.

Szkolenia i warsztaty

  • Powodzie historyczne w Krakowie, 2011, Rosa Tomasz, Zelek Krzysztof (SKNH Szuwarek),  budynek ”Kotłownia”
  • Wizualizacje w programie QGIS, 2013, Robert Szczepanek, sala 308
  • Edycja danych w serwisie OpenStreetMap, 2014, Robert Szczepanek, sala 308
  • Alternatywne wykorzystanie wody, czyli jak powstaje piwo, 2015, Michał Starzec (SKNH Szuwarek), sala 220

Wydarzenia naukowe