Wykorzystanie danych OSM do analizy warunków przewietrzania centrum Krakowa

W ostatni czasie, przewietrzanie miast stało się tematem o dużym zainteresowaniu. Wynika to z faktu, że ma ona zdecydowany wpływ na jakość życia w mieście. Kompozycja urbanistyczna, jako jeden z czynników wpływających na przewietrzanie miasta, w dużej mierze uzależniona jest od człowieka.
Z tego powodu, ważne jest planowanie zabudowy w zgodzie z istniejącą już strukturą urbanistyczną i środowiskiem naturalnym, gdyż wpływa to znacząco na jakość danego miejsca.

Celem projektu była analiza wpływu zabudowy na warunki przewietrzania centrum Krakowa. Przeanalizowane zostało rozmieszczenie i ukształtowanie kanałów przepływu powietrza w centrum miasta, a także stworzono wizualizację przeszkód architektonicznych zaburzających napływ powietrza do miasta.

Do wykonania analizy posłużył program QGIS, udostępniany na licencji wolnego i otwartego oprogramowania. Wykorzystane dane były ogólnodostępne i darmowe, tworzone przez społeczność internetową w ramach projektu OpenStreetMap. Projekt jest próbą zaprezentowania, jak za pomocą ogólnodostępnych narzędzi można wykonać taką analizę.

Modele wykonane za pomocą wtyczki QGIS2treejs:

Wizualizacja korytarzy przewietrzania centrum Krakowa

Oto przykładowy widok interaktywnej mapy (link powyżej).

przewietrzanie-krakowa

Leave a Reply