Projekty

Projekty

W tym dziale przedstawiamy pomysły, które pragniemy realizować w trakcie naszej działalności w “Szuwarku”. Są to pomysły własne, wynikające z naszych zainteresowań. Tworzone są z myślą o naszym otoczeniu, gdzie staramy się wychodzić na przód o czekiwaniom. Podsuwamy pomysły, które nie tylko będą naszą własnością, ale także przysłużą się innym. Każdy projekt posiada swojego pomysłodawcę. Jednak są to projekty, w które chcemy zaangażować innych. Pomysły rodzą się każdego dnia, więc to co przychodzi nam do głowy, przelewamy na “papier” w postaci kolejnego tematu projektu. Każdy członek koła ma prawo do wpisywania własnych pomysłów, które może realizować sam lub w grupie.